KAM NDJENJA PËR KUNATIN DHE JEMI IZ.OLUAR BASHKË. SI T’I JAP FUND KËSAJ SITUATE?


Prej koronavirusit, po qëndroj në shtëpinë e mamit tim që s’jeton më bashkë me burrin, vëllain e tij me gruan dhe fëmijët tanë. Na u duk një ide e mirë sepse mund të ndajmë punët dhe mund të kujdesemi bashkarisht për fëmijët (dy prej nesh punojnë me kohë të plotë nga shtëpia). Por situata është bërë e si kl ets hme sepse kunati më tërh eq shumë. Shpresoja që kjo ndjenjë do të zbe hej, por thjesht është për ke qësuar dhe gjatë këtyre javëve kam kuptuar se edhe ai ka ndjenja për mua.

Unë dhe bashkëshorti im bëjmë s.e k .s shumë rral lë si pasojë e mungesës së interesit nga ana e tij që kur linda për herë të dytë. Kam frikë mos ndodh diçka mes meje dhe kunatit ose mos të tjerët e kuptojnë energjinë mes nesh. Si t’i jap fund kësaj ndjenje?”Unë dhe bashkëshorti im bëjmë s.e k .s shumë rral lë si pasojë e mungesës së interesit nga ana e tij që kur linda për herë të dytë. Kam frikë mos ndodh diçka mes meje dhe kunatit ose mos të tjerët e kuptojnë energjinë mes nesh. Si t’i jap fund kësaj ndjenje?”