Ja Çfarë Do T’i Ndodhë Tokës Në 100 Vitet E Ardhshme


Qoftë një pemë që rr ëzohet apo një ndryshim te ktonik, diçka diku dhe atje ndryshon në mënyrë të pakthyeshme.Prandaj, nuk është e pazakontë të pyesim veten:Si do të jenë këto evo lucione në fund të këtij she kulli? Ja cilat janë 5 gjërat që mendohet se do të ndodhin në tokë në 100 vitet e ar dhshme.

Qytetet nënujore:Për 800 vjet, njerëzit kanë m atur vazhdimisht nivelin e detit. Dhe dekadat e fundit, s tudiuesit kanë pr ashikuar një rritje të nivelit të detrave, ndryshe nga ato që janë parë deri tani. A rsyeja kryesore është shkrirja e akullit nëpër pole.