“Ia kositi livadhin” – Si ndodhi v’rasja në Podujevë?!


“Ia kositi livadhin” – Si ndodhi v’rasja në Podujevë?!Një rast tra gjik ndodhi sot në Repë të Podujevës.Një person atje ka sht ënë me ar më zja rri në drejtim të një tjetri që e la të vd ekur dhe më pas është arr atisur dhe ende nuk u zbulua vendndodhja e tij.Klan Kosova mëson se deri te kjo vra sje dy shohet se erdhi për pronë. Vik tima kishte kositur një pronë që dorasi i dy shuar pretendonse është e tij dhe ka ardhur deri te vr asja.

Të dy ata kishin qenë me shtëpia afër ku vetëm rruga kryesore i ka ndarë.Në fotografitë nga vendi i ngja rjes shihet traktori i vik timës, ku pranë tij iu gjet edhe tr upi.Po ashtu, Mjekësia Li gjore sapo ka marrë tr upin e tij.