Hoti jep ditën kur mund të shpallet gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë


Hoti jep ditën kur mund të shp allet gje ndja e jashtëzakonshme në Kosovë.Pas rritjes së numrit të të infek tuarve me Covid-19, kryeministri Avdullah Hoti ka thënë se të dielën do të shqyrtohet vendimi për shpalljen e gje ndjes së jashtëzakonshme.

Hoti thotë se të dielën do të mbahet takimi tjetër i komunitetit Covid-19, ndërsa pas tij do të ketë mbledhje të Këshillit të Sigurisë.Për t’i evituar shke ljet kushtetuese, kryeministri thotë që mund të shpallet gje ndja e jashtëzakonshme.“Mund ta kuf izojmë lirinë e lëvizjes në mbarë vendin vetëm kur të shpallim gje ndjen e jashtëzakonshme”.