Hashim Thaçi: ‘Kurr nuk e kam kuptuar se pse Albin Kurti i urren kaq shumë shqipëtarët?’


Hashim Thaçi: ‘Kurr nuk e kam kuptuar se pse Albin Kurti i urren kaq shumë shqipëtarët?’“Unë prej 22 vit.esh në këtë pe.riudhë kohe jam b.allaf.aquar me fushë-be.teja me p.olicinë e Serbisë dhe ne fushë-be.teja di.plomatike në vende të ndryshme të botës.Kam pasur përgjegjësitë e mia kushtetuese e ligjore. Është pa.radoksale që të mb.yllet kufiri me Shqipërinë dhe të hapet gjithçka në ra.port me Serbinë dhe të f.utet gjithkush nga aty.

Hashim Thaçi: ‘Kurr nuk e kam kuptuar se pse Albin Kurti i urren kaq shumë shqipëtarët?’“Unë prej 22 vit.esh në këtë pe.riudhë kohe jam b.allaf.aquar me fushë-be.teja me p.olicinë e Serbisë dhe ne fushë-be.teja di.plomatike në vende të ndryshme të botës.Kam pasur përgjegjësitë e mia kushtetuese e ligjore. Është pa.radoksale që të mb.yllet kufiri me Shqipërinë dhe të hapet gjithçka në ra.port me Serbinë dhe të f.utet gjithkush nga aty.