Gruaja beqare: Burrat në moshën 45-vjeçare janë idealë, Ky eshte kontakti


Gruaja beqare: Burrat në moshën 45-vjeçare janë idealë, preferoj edhe ata nën 30 vjeç. Jana Meco, prezantuese e motit, 35 vjeçe, thotë se grupmosha 30-vjeçare është paralizuese. Sht1pe v1deon e me poshtme p3r vazhd1min e plot3 t’lajmit:

Duke shkruar për lajmet.com.au, ajo tha: “Po, ekziston një parantezë moshe që nuk duhet të tejkalohet nga asnjë grua që dëshiron të bëjë plane të ardhshme me një burrë. Nese i keni 45 vjeq me shkruani ne numrin i cili gjendet me poshte.