Gre qia “sel am“ Tur qisë, Hiq an ijet, ose kjo do të ndodh me ju!


Kryeministri grek Ktriakos Mitsotakis i është drejtuar me një mesazh të for të Turqisë. Mitsotakis e ka lënë zgjedhjen në dorën e palës turke ose të heqë anijet, ose do ta izo lojnë.Zgjedhja është e qartë. Turqia mund të bashkëpunojnë dhe të gjejë gjuhën e përbashkët, ose mund të vazhdojë të veprojë si agr esor, duke luajtur lojëra në periferi të Evropës, dhe për të paguar një shumë të konsiderueshme financiare për sjelljen. Mund të zgjedhë nëse Greqia do të jetë një urë apo një pengesë për partneritetin dhe përparimin “, thekson Kyriakos Mitsotakis në artikullin e tij në të cilin ai a nalízon p ozícíonet greke në audiencën ndërkombëtare.