Gjest heroik nga dy mjekë Kosovarë: E shpëtojnë një burrë që pësoi s ulm në rrugë


Një burrë në moshë pësoi një su lm teksa ecte, dhe ra përtokë afër urës së Ibrit.Por, për fatin e tij të mirë, aty afër ishin doktori Gazmend Arifi dhe fizioterapeuti Orhan Shabani, të cilët ia shp ëtuan jetën.Këta të dy, për disa minuta, u kujdesen për t’ia dhënë ndi hmën e parë derisa erdhi emergjenca.Pacienti shp ëtoi falë tyre, dhe tani ekipet emergjente po merren me të.

Një burrë në moshë pësoi një su lm teksa ecte, dhe ra përtokë afër urës së Ibrit.Por, për fatin e tij të mirë, aty afër ishin doktori Gazmend Arifi dhe fizioterapeuti Orhan Shabani, të cilët ia shp ëtuan jetën.Këta të dy, për disa minuta, u kujdesen për t’ia dhënë ndi hmën e parë derisa erdhi emergjenca.Pacienti shp ëtoi falë tyre, dhe tani ekipet emergjente po merren me të.