Gërmoi-Në,Oborrin E Shtëpisë,Çfarë Gjeti Është E-Pabesueshme(Foto)


Tim Clark nga Northumberland, Angli kaloi 3 dekada duke u përpjekur për të rritur bar në oborrin e tij.Ai e mbillte atë, e fertilizonte dhe e ujite çdo herë, vit pas viti, por pa rezultate. Bari nuk po dilte .

Ai vendosi që të shohë se çfarë është pr oblemi me tokën në oborrin e tij. Jim gërmoi oborrin dhe zb uloi se nën të ndodhej një bunker i ndë rtuar nga pronari i mëhershëm. Bunkeri duket se është krijuar për t’iu shp ëtuar bo mbave të na zistëve. Jim jetoi 33 vjet në këtë shtëpi dhe asnjëherë nuk kishte gjetur një shenjë të vetëm të këtij bunkeri, deri vitin e kaluar