Gazeta e njohur brita’nike ka një paras’hikim për Koso’vën në vitin 2050


Profesori dhe politikani shqiptar, Muhamet Hamiti, ka publikuar disa të dhëna të marra nga gazeta prestigjioze britanike “The Economist”, në të cilat parashikohet që Kosova në vitin 2050 do të ketë 11 për qind më pak popullsi sesa që kishte në vitin 1989.Sipas “The Economist”, Kosova aktualisht shkalljen e lindshmërisë e ka 2.0, që është jo e mjaftueshme për ripërtëritje të popullsisë.

Fat i njëjtë e pret edhe Shqipërinë, e cila madje do të ketë 26 për qind më pak popullsi në periudhën e njëjtë.“Në vitin 2050, popullsia e Kosovës do të jetë 11% më e vogël sesa në vitin 1989.Fat i njëjtë e pret edhe Shqipërinë, e cila madje do të ketë 26 për qind më pak popullsi në periudhën e njëjtë.“Në vitin 2050, popullsia e Kosovës do të jetë 11% më e vogël sesa në vitin 1989.

Kosova, me moshë mesatare 29 vjeç, ka popullsinë më të re në rajon, por shkalla aktuale e lindshmërisë prej 2.0 (më pak sesa shkalla e nevojshme për përtëritje) është në rënie tash e sa vjet, shkruan gazeta e huaj.Popullsia e Kosovës do të shënojë rënie prej 11% më 2050 krahasuar me vitin 1989. Shqipëria do të shënojë rënie prej 26% për periudhën e njëjtë kohore”, ka shkruar Hamiti.