Futet si “kapadai” me veturë në shesh, por i ndodhë e papritura (FOTO)


Futet si “kapadai” me veturë në shesh, por i ndodhë e papritura.Policia e ka ndaluar një person që ishte futur me veturë në hapësirën e sheshit.Atij i është bërë me dije se në këtë zonë është i ndaluar qarkullimi me vetura. Rasti ka ndodhur rreth orës 20:00, kur fluksi i qytetarëve është i madh.Vlen të theksohet se “Jepi zë” ka raportuar disa herë për shk elje të tilla.

Futet si “kapadai” me veturë në shesh, por i ndodhë e papritura.Policia e ka ndaluar një person që ishte futur me veturë në hapësirën e sheshit.Atij i është bërë me dije se në këtë zonë është i ndaluar qarkullimi me vetura. Rasti ka ndodhur rreth orës 20:00, kur fluksi i qytetarëve është i madh.Vlen të theksohet se “Jepi zë” ka raportuar disa herë për shk elje të tilla.