Familja e ish – Presidentit Rugova del me një d eklaratë për aktak uzën ndaj Thaçit e Veselit


Familja e ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova, ka r eaguar për ngritjen e aktak uzës të Pr okurorisë së Sp ecializuar ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe të parit të PDK-së, Kadri Veseli. Nga kjo familje kanë kujtuar disa fjalë të rëndësishme të Rugovës lidhur me k rimet e l uftës në Kosovë.

“Si familje e Presidentit hist orik të Kosovës, Dr.Ibrahim Rugovës, me shq etësim të madh po i përcjellim zhv illimet e fundit në Kosovë, të cilat lidhen me pretendimet për Akta kuzë të mundshme, të Pro kurorisë së Sp ecializuar, ndaj Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit dhe ish-Kryetarit të Kuvendit, Kadri Veselit”, thuhet në d eklaratë.