Ezani po mi shurdhon veshët dhe fmive po ju pengon, kjo xhami KURR ska me u ndërtu!


Ezani po mi shurdhon veshët dhe fmive po ju pengon, kjo xhami KURR ska me u ndërtu!Në Prishtinë një numër i vogël i qytetarëve kanë prot estuar ku ndër ndërtimit të xhamisë së madhe në Prishtinë. Ndonëse disa protestues thoshin se nuk janë kundër ndërtimit të xhamisë, por kundër modelit që është përzgjedhur, disa prot estues të tjerë ishin kundër ndërtimit në atë vend.Në vazhdim dëgjojeni se cka thotë ky burrë për Ezanin.

Ezani po mi shurdhon veshët dhe fmive po ju pengon, kjo xhami KURR ska me u ndërtu!Në Prishtinë një numër i vogël i qytetarëve kanë prot estuar ku ndër ndërtimit të xhamisë së madhe në Prishtinë. Ndonëse disa protestues thoshin se nuk janë kundër ndërtimit të xhamisë, por kundër modelit që është përzgjedhur, disa prot estues të tjerë ishin kundër ndërtimit në atë vend.Në vazhdim dëgjojeni se cka thotë ky burrë për Ezanin.