Enver Hoxhaj ”Dridhe” Vendin Me Fjalimin E Fundit Per Albin Kurtin Dhe VV-Ne


Enver Hoxhaj ”dridhe” vendin me fjalimin e fundit per Albin Kurtin dhe VV-ne !!
Ushtruesi i dety,res së kryetarit të PDK-së, Enver Hoxhaj tha se pr,et nga i pa.ri i VV-së i cili me gj.asë do bëhet krye,minstër Albin Kurti, që ky i fun,dit ta ktheje kufirin e Kos.ovës në Çakorr dhe Zhleb.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Kjo sepse Ku.rti kishte protestuar kundër dema.rkimit të kufirit me Malin e Zi, duke he.dhur dhe gaz lot,sjelles partia e tij në Ku.vend.
Ne presim prej Kurtit që te of,rojë platformë, që ta kthejë ku.firin në Cakorr dhe Zhleb. Sikur,se ka kundërshtuar më 2016, është sh.prehur Hoxhaj.Pastaj ai tha se nëse Ku.rti takohet me Vuç,iqin për dialog pret qe t’i për.mbush disa kushte që Kurti, sipas Hoxhajt i ka ven,dosur në mënyrë publike.Unë pres Kurtit që para se të ta.kohet me Vuçiqin unë pres qe t’i përmbush kush.tet qe i ka vendosur në mënyrë pub,like tha Hoxhaj.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive