Elvis Naçi bënë thirrje për lutje që nëna e tij të zgjohet nga koma!


Nje besimtar musliman, pjesë e xhematit të Xhamisë së tabakeve në tiranë ishte sprovuar me shëndetin e nënës së tij. Nëna ishte e sëmurë dhe gjendja e saj sa vinte dhe përkeqësohej madje u fut në koma. Vllai jonë i shqetësuar kurrë nuk i humbi shpresat tek All-llahu i Cili është Ai që Shëron robërit e ti. Elvis Naçi bënë thirrje për lutje që nëna e tij të zgjohet nga koma!

Nje besimtar musliman, pjesë e xhematit të Xhamisë së tabakeve në tiranë ishte sprovuar me shëndetin e nënës së tij. Nëna ishte e sëmurë dhe gjendja e saj sa vinte dhe përkeqësohej madje u fut në koma. Vllai jonë i shqetësuar kurrë nuk i humbi shpresat tek All-llahu i Cili është Ai që Shëron robërit e ti. Elvis Naçi bënë thirrje për lutje që nëna e tij të zgjohet nga koma!