Edi Rama Nuk Shpeton Edhe Kete Here Pa I Futur Hundet Tek Punet E Albin Kurtit Ja Thotë Troç Ne Sy Albin Kurtit Para Serbes Brnabiç


Rama: Dialogu Kosovë-Serbi nuk duhet ta mba,jë peng rajonin, s’kemi pse pres,im BE-në për të bashkë punuar.Kryemin,istri i Shqipërisë, Edi Rama në fjalën e mbajtur gjatë Forumit të Prespës në Ohër bëri thirrje për një bashkë,punim më të madh mes vendeve të raj,onit, në mënyrë që siç tha të mos mbeten pe ng i vendimmarrj,es së Bashkimit Evropian dhe ko nfIik,tev e të vjetra.Teksa risolli në vëme,ndje ko nfIikt,et që ende ekzist,ojnë në rajon, siç është ai mes Kosovës dhe Serbisë, kreu i qeve,risë shqiptare u shpreh se ky ko nfIi,kt nuk duhet të pengojë vendet e tjera të rajonit që të zhvillo,hen.“Kemi probleme në këtë rajon, kemi ko nfIi,kte që duhet të zgjidhen, megjithatë ajo që mban ko nfIikti,n mes Kosovës dhe Serbisë, nuk duhet t’i mbajë edhe vendet e tjera të pazhvill uara. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE

Dhe derisa përpiqemi ta zgjidhim këtë ko nfIi,kt, ka shumë çështje të tjera që mund të bëjmë bash,kërisht, edhe kjo bëhet edhe më pak e vështirë të zgjidhet si çështje”, u shpreh kryeministri Rama.Sipas kryeminvistrit Rama, mënyra më e mirë për të përmirë,suar jetën e banorëve në vendet e rajonit është që të hiqen barrier,at për njerëzit, mallrat dhe kapitalin. “Kemi probleme në këtë rajon, kemi ko nfIi,kte që duhet të zgjidhen, megjithatë ajo që mban ko nfIikt,in mes Kosovës dhe Serbisë, nuk duhet t’i mbajë edhe vendet e tjera të pazhv,illuara.Dhe derisa përpiqemi ta zgjidhim këtë ko nfIik,t, ka shumë çështje të tjera që mund të bëjmë bashk,ërisht, edhe kjo bëhet edhe më pak e vështirë të zgjidhet si çështje”, u shpreh kryeministri Rama. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE