E vërteta del gjithmonë sheshit. Mjeku Alimehmeti tregon para gjithë shqiptarëve të vërtetën


Ne v uajmë më shumë në imagjinatë se sa në realitet.E vërteta del gjithmonë në shesh miqtë e mi!Më parë kam postuar vlerat e IFR-së për shtete të tjera të g oditura rëndë, si Spanja, Italia apo shteti i Neë Yorku-t.Dhe sot antitr upat nxjerrin të vërtetën për Mbretërinë e Bashkuar.

Si gjithnjë, për të sqaruar këtë duhet të kemi të q arta dy koncepte:CFR (case fatality rate) është përqindja e vd ekshmërisë ndër rastet e zbuluara.IFR (infection f atality rate) është përqindja e vd ekshmërisë e të gjitha inf ektimeve totale.Shifra e vërtetë është IFR-ja, por që njëkohësisht është edhe më e v ështirë të përftohet, do kohën e saj por del herët a vonë.