E Turpshme: Në sy të fëmijëve kjo ndodh në plazhet Shqiptare


Temperaturat e la rta me sa duket po i det yrojnë vajzat në plazhet e Shqipërisë t’i he qin të gjitha, megjithëse ende në vendin tonë nuk ka asnjë plazh nudístësh.Ankesa të shumta nga familjarë kanë mbërritur pranë redaksisë tonë edhe për performim veprash të nx ehta të çifteve në she zlonge para syve të tyre e fëmijëve të mítur.

Të shqe tësuar ata shprehen se nuk dinë ku të an kohen dhe se sk ena të tilla íntíme nuk kanë pse t’i dë shmojnë fëmijët e tyre të vegjël.Babai i dy fëmijëve të vegjël është shprehur se një çift përballë tyre në shezlong po performonin ak te íntíme në sy të të gjithëve pa e príshur terezinë fare. Korrekt Press