E Tur’pshme: Ezani kur të thirre në ket Xha’mi më pengon mu e fmive!


E Turpshme: Ezani kur të thirre në ket Xhami më pengon mu e fmive!Në Prishtinë një numër i vogël i qytetarëve kanë prot estuar ku ndër ndërtimit të xhamisë së madhe në Prishtinë. Ndonëse disa protestues thoshin se nuk janë kundër ndërtimit të xhamisë, por kundër modelit që është përzgjedhur, disa prot estues të tjerë ishin kundër ndërtimit në atë vend.Në vazhdim dëgjojeni se cka thotë ky burrë për Ezanin.E Turpshme: Ezani kur të thirre në ket Xhami më pengon mu e fmive!Në Prishtinë një numër i vogël i qytetarëve kanë prot estuar ku ndër ndërtimit të xhamisë së madhe në Prishtinë. Ndonëse disa protestues thoshin se nuk janë kundër ndërtimit të xhamisë, por kundër modelit që është përzgjedhur, disa prot estues të tjerë ishin kundër ndërtimit në atë vend.Në vazhdim dëgjojeni se cka thotë ky burrë për Ezanin.

E Turpshme: Ezani kur të thirre në ket Xhami më pengon mu e fmive!Në Prishtinë një numër i vogël i qytetarëve kanë prot estuar ku ndër ndërtimit të xhamisë së madhe në Prishtinë. Ndonëse disa protestues thoshin se nuk janë kundër ndërtimit të xhamisë, por kundër modelit që është përzgjedhur, disa prot estues të tjerë ishin kundër ndërtimit në atë vend.Në vazhdim dëgjojeni se cka thotë ky burrë për Ezanin.