E FUNDIT: E dërguan me urgj encë në spital, Ermal Fejzullahu pësoi su lm…


Këngëtari shumë i dashur për pub/likun shqiptar, Ermal Fejzullahu është i përzgjedhuri i shumë çi/fteve në ditën e tyre të dasmës. Nga gjithë mbrëmjet muzikore që ka mbajtur ndër vite, Ermali ka kujtuar i ftuar në “Prive”, një rast kur kishte përje/tuar një su/lm pa/niku në një dasmë. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Ngj/arja ka ndodhur në vitin 2015 dhe Ermali tregoi se kur mori mikrofonin të këndojë, të rrah/urat e tij të zemrës u shpejtuan aq sa ai u detyrua të thërrasë djemtë e restorantit, për ta ndi/hmuar që ta dërgojnë në spi/tal. Pas gjashtë muajsh kontrolle dhe ekz/aminime, këngëtari kishte vërtetuar se ai ka përje/tuar su/lme të pan/ikut.

“Do këndoja në një dasmë në Prishtinë. Gjithë ditën ndih/esha shumë keq. Para se me dal në skenë, mu duk sikur mora su/lm në zemër, mu mor fryma dhe fillova të kem rra/hje shumë të shpejta të zemrës. Nuk e kisha prej emocionit. I thashë një djali që punonte aty që nuk isha mirë. Më dërguan shpejt në spital dhe pasi mora mjekim u riktheva në dasmë se dasma bëhet një herë në jetë.

Pas gjashtë muajsh kuptova që kisha pasur su/lm pa/niku. Unë mendoja se kisha ndonjë sëmundje, por ishte su/lm pan/iku. Një kohë të gjatë kisha pro/bleme me fry/mëmarrjen. Ne artistët i fshehim ditët e kë/qija, por kam dëgjuar shumë njerëz që kanë patur pro/bleme të tilla. Su/lm pan/iku ndodh duke menduar më shumë se ç’duhet, duke e ngarkuar veten më shumë se ç’duhet. Fillova të merrem me veten, me e qetësu veten, duke i marrë gjërat shtruar”, tregoi Ermali.