Do shokoheni! Forma e këmbëve tuaja tregon sa e mirë jeni në krevat, ja shikoheni


Do shokoheni! Forma e këmbëve tuaja tregon sa e mirë jeni në krevat, ja shikoheni.Kur një burrë adhuron një grua, ai i kushton shumë vëmendje të gjitha tipareve të saj. Ai kërkon të dijë më shumë për personin që do të krijojë një mar rëdhënie dhe të lindë fëmijë të shëndetshëm.Forma e këmbëve të një gruaje mund të tregojë si është ajo në sh trat.

Gjithçka është në bazë të të kuptuarit të anat omisë njerëzore dhe lidhjes midis strukturës së një personi dhe përbërjes së tij hormo nale.Pra, si mund të përcaktojë forma e këmbëve të një gruaje sjelljen e saj se ksu ale? Për ta kuptuar këtë, një grua duhet t’i pozicionojë këmbët shumë afër njëra-tjetrës dhe ta shikojë veten në pasqyrë.