Dikur ishte truprojë e Thaçit, Ja çka thotë ai tash për Hashimin!


Dikur ishte truprojë e Thaçit, Ja çka thotë ai tash për Hashimin!Ish agjenti i SH IK-ut dhe ish ush tar i UÇK-së, Naim Miftari, njihet si një ndër krítíkuesit më të mëdhenj të presidenti ak tual, Hashim Thaçit.Madje shumë herë ai ka drejtuar gíshtin ndaj Thaçit për shumë vr asje të cilat kanë ndodhur gjatë dhe pas lu ftës në Kosovë.

Por, Miftari përmes një video të pub likuar në facebook ka treguar se si në të kaluarën ka qenë sígurim i Hashim Thaçit, për të cilin thotë se e tra dhtoi UÇK-në.“Unë Naim Miftari -Demobílizími K-90 kur síguronim ardhjen e Hashim Thaçit i cili na tra dhtoj UÇK-në po atë ditë edhe pse na kishte tra dhtuar qysh nga fillimi i luf tës”