Dhëndri e prish dasmen fton valletare str.ipti.ste… por ja çfarë bën nusja (VIDEO)


Dhëndri e prish dasmen fton valletare str.ipti.ste… por ja çfarë bën nusja.Në klipin e publikuar, shihet se të ftuarit në dasmë mbeten të shast isu r me vendimin e marrë nga dhëndrri. Ai ka ftuar disa st r ip t ist e për t’i argëtuar miqtë e tij.Dhëndri e prish dasmen fton valletare str.ipti.ste… por ja çfarë bën nusja.Në klipin e publikuar, shihet se të ftuarit në dasmë mbeten të shast isu r me vendimin e marrë nga dhëndrri. Ai ka ftuar disa st r ip t ist e për t’i argëtuar miqtë e tij.

Pas ushqimit, menjëherë shfaqet disa st ri pti s te, të cilat provojnë të kërcejnë me të ftuarit. Menjëherë pas kësaj, zhvillohet një lloj loje ku të ftuarit bashkë me nusen e dhëndrin, por edhe s tri pti st et bëjnë gjeste të s e. k s.it, shkruan DailyStar.Dasma të tilla nuk jemi mësuar t’i shohim. Kush mundet ta organizojë dasmën në mënyrë të tillë, sa që të duket sikur të jetë ndonjë film p o. rn .ogr.af.ik!?