Dalin Detajet E Ardhjes Se Delegacionit Te Kongresit Amerikan Ne Kosove Ja Cfare Ka Ndodhur


Një delegacion i Kongresit amerikan, që udhëhiqet nga senatorja re.publikane, Joni Ernst po viziton Prishtinën, konfirmuan për Radion Evropa e Lirë nga Ambasada ame.rikane në Prishtinë. “Gjatë qëndrimit në Kosovë, senatorja Ernst do të takohet me li.derët qeveritarë, sipërmarrësit vendas dhe partnerët e tjerë kosovarë për të diskutuar lidhur me bashkë.punimin në kuadër të Programit për Partneritet Shtetëror të Ajovës me Kosovën – që është standard i artë për programet e partneritetit shtetërorë në mbarë botën”, tha një zëdhënës i Amba.sadës amerikane. Ky program ka për bazë bashkëpunimin ndërmjet Gardës Kombëtare të Ajovës dhe For.cës së Sigurisë së Kosovës (FSK). “SHBA-ja mbetet e përkushtuar në mbështetjen e FSK-së, në transformimin e tyre tran.sparent 10-vjeçar drejt një force multietnike të mbrojtjes territoriale. Aktivitetet e përbashkëta ndërmjet Gardës Kombëtare të Ajovës dhe Kosovës jo vetëm që rrisin kapacitetet e FSK-së, por ndër.tojnë raporte të rëndësishme, prezantojnë lidership dhe rrisin besimin mes dy vende tona”, thotë Ambasada amerikane. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Senatorja nga shteti i Ajovës, Ernst ka shërbyer për mbi 23 vjet në Ush.trinë amerikane dhe po ashtu është gruaja e parë, veterane e ushvtrisë, që u zgjodh në Senatin amerikan. Në maj të vitit 2021, trupat e FSK-së, së ba,shku me anëtarët e Gardës Kombëtare të Ajovës, u nisën në mision në Kuvajt. Ky është misioni i parë ja.shtë vendit i FSK-së. Sipas ambasadës amerikane, kjo prezanton vull.netin e Kosovës për të ndarë përgjegjësitë “përtej kufijve, duke iu bashkuar SHBA-së dhe par.tnerëve të tjerë për të kontribuar në sigurinë dhe stabilitetin botëror”. Më 2018, pas ndryshimeve ligjore të mira.tuara në Kuvendin e Kosovës, ka nisur transformimi i mandatit të FSK-së në forca të armatosura. Ky proces pri.tet të zgjasë dhjetë vjet. Ndryshe, përveç bashkëpunimit në fushën e mbro.jtjes, bashkëpunimi në biznes dhe shkëmbimet në fushën e arsimit, janë pjesë kyçe e Programit të Partneritetit midis Ajovës dhe Kosovës. Në kuadër të këtij programi, në maj, Oda Ekonomike Amerikane nën.shkroi një marrëveshje me Universitetin Drake në Ajova, për të shkëmbyer studentë nga kompanitë me bazë në Kosovë. Përveç kësaj, 26 të diplomuar programi “Gratë në Energji” nga Fon.dacioni i Sfidave të Mijëvjeçarit, së fundmi janë kthyer në Kosovë pasi kanë për.funduar studimet dyvjeçare në fushat e lidhura me energjinë në Del Moines Area Community College. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive