Çka mësojnë në shkolla serbët për shqiptarët?


Kur flasim për libra të historisë dhe për rëndësinë e tyre, duhet të kemi parasysh shumë gjëra që përcillen në breza përfshirë objektivitetin me të cilin e tregojmë.Është me rëndësi të përmendet që disa pjesë të jenë të mbështetura nga faktet historike prej burimeve të besueshme.
Shumë nga studimet e bëra deri tani nuk i kanë trajtuar shqiptarët me objektivitet shkencor. E tillë është edhe historia e Kosovës që i serviret brezave të rinj në Serbi. Ato janë lehtësisht të akesueshme edhe online.

Vladislav B. Sotiroviq, një profesor i shkencave sociale dhe diplomatike, në librin e tij të historisë“Kosova: Çfarë Duhet Të Dijë Gjithkush (Në të vërtetë)”, ka renditur disa fakte të cilat i ka quajtur; “të vërteta e të gabuara” në lidhje me historinë e Kosovës dhe shqiptarëve.Sipas Sotiroviq dhe librit të tij të historisë, Kosova është territor i hershëm i Serbisë dhe shqiptarët janë të ardhur aty nga krahina të tjera dhe se lufta e tyre nuk është çështje për të drejtat e tyre por thelbi qëndron në nivel biologjik. Më tej në këto libra nxënësve apo studentëve u serviret një histori e Shqipërisë së Madhe për shkak të një shpërthimi demografik që po ndodh brenda popullatës shqiptare për më shumë se një shekull.

“Procesi i Shqiptar është spastrimi etnik i kryer i KosMet, i cili vazhdoi gjatë shekullit të kaluar dhe u referohet të gjithë joatdhetarëve (romë, turq, kroatë, etj.). Është një rast i qartë i pastrimit etnik të planifikuar mirë, arsyetimi i të cilit është një ksenofobi ekstreme ndaj serbëve. Në fakt, Shqipëria shfaqet shteti më i pastër etnik në Evropë, 98%, me Grekët, Sllavët, Hebrenjtë, Romët, etj, të dëbuar në një mënyrë ose tjetër. Pas ndërhyrjes së NATO-s është okupimi i KosMet në 1999, ku “pastërtia” etnike ndaj serbëve ka arritur në shifrat prej 97%”, flitet në librin e historisë për Kosovën.

Megjithëse Serbia dhe Shqipëria po përpiqen shumë në dy dekadat e fundit të përmirësojnë marrëdhënien e tyre, ekspertët thonë se dy vendet mund të kenë lehtësuar tensionet historike, por marrëdhëniet mbeten të brishta.Por çfarë mësojnë tjetër serbët për shqiptarët? Më poshtë po rendisim 11 “fakte” që serviren në librin e historisë serbe:“Vladislav B. SotiroviqHistoria serbeKosova është sot një nga territoret më të diskutueshme në Evropë dhe një fuçi baruti i vërtetë Ballkanik i cili mund të shpërthejë përsëri në çdo kohë.
Është një provincë brenda Republikës së Serbisë, e njohur si e tillë si nga kushtetuta e Serbisë ashtu edhe nga Rezoluta 1244 nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (Rezoluta 1244 e KS të KB, 10 qershor 1999)

Kosova është sot një nga territoret më të diskutueshme në Evropë dhe një fuçi e vërtetë baruti në Ballkan i cili mund të shpërthejë përsëri në çdo kohë. Është një provincë brenda Republikës së Serbisë, e njohur si e tillë nga si kushtetuta e Serbisë ashtu edhe Rezoluta 1244 nga Këshilli i Sigurimit i Bashkuar Kombet (Rezoluta 1244 e KBB, 10 qershor 1999).Sidoqoftë, parlamenti i Kosovës me një shumicë të qartë shqiptare shpalli pavarësinë e Kosovës (pa një referendum) në shkurt 2008 që u njoh nga shumica e vendeve perëndimore të ndjekura nga klientët e tyre kukulla në të gjithë botën (në realitet, sot rreth 90 shtete).