Çfarë po ndodh në Kl an Ko sova, kap ën në em isionin të drejtpë rdrejtë


Çfarë po ndodh në Klan Kosova, kapën në emisionin të drejtpërdrejtëNë televizionin Klan Kosova ka filluar emision humoristik “Stupcat”, aty u biseduan për të drejtat e shqiptarëve dhe Serbve në Kosovë ku aty thuhet se u dhan shum të drejta minoriteteve sesa qytetarëve kosovar./ shkruan STOP OnlineEmisioni humortistik shikojeni videonÇfarë po ndodh në Klan Kosova, kapën në emisionin të drejtpërdrejtëNë televizionin Klan Kosova ka filluar emision humoristik “Stupcat”, aty u biseduan për të drejtat e shqiptarëve dhe Serbve në Kosovë ku aty thuhet se u dhan shum të drejta minoriteteve sesa qytetarëve kosovar./ shkruan STOP OnlineEmisioni humortistik shikojeni videon: https://www.facebook.com/watch/live/?v=635054830704725&ref=external