“Çartet“ Koma ndanti Koshares, o Pasha Zotin se kam gajle edhe nëse shkoj në burg për UÇK-në


Komandanti Koshares me deklarate per gjithe.Haradinaj, që ishte i ftuar në emisionin Kontra me Halil Berishën, prodhim i gazetës Infokus, tha që nuk e ka gajle dë nimin e as mbajtjen e bu rgut, shkruan gazeta Infokus.Haradinaj, ka thënë që derisa në lu ftë shkuan për të mos u kthyer, nuk e kanë problem as bur gun.

Megjithatë, Haradinaj nuk ka mundur t’i ndal emo cionet kur filloi të flas për padrejtësitë që po u bëhen shqiptarëve.Haradinaj ka thënë që ani se Kosova është víktímë e Serbisë qe 100 vite, prapë se prapë, janë kosovarët që po gjy kohen e dë nohen ndërsa jo agr esorët e vërtetë, Serbia.