Besoni se ekziston Zoti? Pasi ta shikon se si shpëton djali 2 vjeç që e mori lumi do bindeni: Ndodhi e mira!


Djali dy vjeçar u rrë mbye në ujë. Pa pasur fri kë nga rryma e ujit, djali qëndronte në mënyrë të qëndrueshme mes rrjedhjes së f ortë të ujit, transmeton gazeta ditore.

I ncidenti është i Madhya Pradesh ku ky djalë u bllo kua në ujë duke luajtur në bregun e lumit. Duke parë guximin e fshatarëve të djalit, gjithashtu rifitojnë shpresën për ta shpëtuar atë. Kjo video te jep shprese se Zoti ekzistion dhe se ben mire. Shikoni videon: