Besarta Krasniqi me notë mesatare 10 ka 4 diploma dhe është e papunë fal politikës Kosovare


Besarta Krasniqi-Asllani paraqet rast i cili shëmbëllen më së miri mundësitë e pakta në Kosovë: ajo ka 4 diploma dhe është e papunë.Besarta ka diplomuar në këto drejtime:Fakulteti Filozofik, drejtimi “Shkenca Politike”, 2011.Fakulteti Filozofik, dega e Pedagogjisë, 2014.Master në Fakultetin e Edukimit, në Degën e Pedagogjisë së Përgjithshme,2017Fakulteti i Edukimit, Programi Parashkollor, 2020. / Hap marketingun 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive

Besarta Krasniqi-Asllani paraqet rast i cili shëmbëllen më së miri mundësitë e pakta në Kosovë: ajo ka 4 diploma dhe është e papunë.Besarta ka diplomuar në këto drejtime:Fakulteti Filozofik, drejtimi “Shkenca Politike”, 2011.Fakulteti Filozofik, dega e Pedagogjisë, 2014.Master në Fakultetin e Edukimit, në Degën e Pedagogjisë së Përgjithshme,2017Fakulteti i Edukimit, Programi Parashkollor, 2020. / Hap marketingun 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive