Bekim Jashari: Ja kush ishin shokët e vërtetë të ADEM JASHARIT!


Të shkruash për figurën e koma ndantit legj endar Adem Jashari dhe rezístencën si dhe sakríficën e kësaj familjeje është një barrë dhe përgjegjësi kombëtare, mirëpo në Kosovë kemi krijues i cili në një vepër të tij figurën e Adem Jasharit dhe tra gjedinë e kësaj familjeje e def ormon dhe e minimizon këtë rezístencë hístoríke, është një deg radim që i bëhet jo vetëm kësaj familjeje, por edhe tërë luf tëtarëve të lírísë.

Të shkruash për figurën e koma ndantit legj endar Adem Jashari dhe rezístencën si dhe sakríficën e kësaj familjeje është një barrë dhe përgjegjësi kombëtare, mirëpo në Kosovë kemi krijues i cili në një vepër të tij figurën e Adem Jasharit dhe tra gjedinë e kësaj familjeje e def ormon dhe e minimizon këtë rezístencë hístoríke, është një deg radim që i bëhet jo vetëm kësaj familjeje, por edhe tërë luf tëtarëve të lírísë.