BE-ja e a shpër me Serbinë: Nëse nuk ka punë dhe rezultate s’ka anëtarësim, më qartë nuk ka ku shkon


R aportuesi për Serbinë i Parlamentit Euyropian, Vladimir Bilcik, u shpreh i a shpër dhe i pak ënaqur ndaj Serbisë dhe e th eksoi faktin se asnjë kapitull nuk u hap me Serbinë për negociatat për anëtarësim në BE gjatë vitit 2020. Kr itika pati dhe për faktin se qeveria dhe kuvendi serb ende nuk janë konstituuar megjithëse zgjedhjet ishin në muajin q ershor.

Vladimir Bilcik foli rreth s undimit të ligjit, l uftës k undër k orrupsionit dhe reformave tjera, ai ko nstatoi se nëse nuk ka përparim, atëherë as kapitujt e ri nuk do të hapen.“Kjo është porosi mjaft e q artë! Asnjë kapitull nuk është hapur. Nëse nuk ka punë dhe rezultate, atëherë kapitujt nuk hapen. Fund i tregimit. Mendoj se është mjaft e qartë”.