Arbana Xharra quan qelbesira hoxhallarët shqiptarë


Arbana Xharra quan qelbesira hoxhallarët shqiptarëíslamofobja Arbana Xharra nuk leë ditë pa su lmuar dhe sharë islamin dhe muslimanët.Këtë herë ajo ka su lmuar dhe quajtur hoxhallarër shqiptarë duke i quajtur ata qel bësira.Me íroni ajo ka shpërndarë postimin e hoxhës Omer Bajrami duke thënë se kjo është një “perlë”.

Më tej ajo shkruan se disa përfaqësues të këtyre qelb ësirave keni për t’i pasur në parlamentin e Kosovës, duke treguar edhe njëherë se ajo nuk rri asnjëherë pa sul muar Islamin, muslimanët dhe hoxhallarët me një fjalor fy es dhe askush nga institucionet e gjoja ndalimit të íslamofobísë apo mediat nuk rea gojn kundër saj, pavarësisht se mbjell vetëm urre jtje ndër shqiptarë.