Albin Kurti ‘Dridhë’ Serbinë Me Deklaratë, Me Serbinë Vetëm….


Ai në një postim në Facebook, ka shkruar se i kundërvihemi me masë reci proke Serbisë, dhe se së fundmi ky vend fqinjë ka ndërruar qasjeReciprociteti me Serbinë eshte dashur te jete ashtu sic e kame leneduke kush tëzuar përdorimin e emrit ‘Republika e Serbisë’.Ai në një postim në Facebook, ka shkruar se i kundërvihemi me masë reci proke Serbisë, dhe se së fundmi ky vend fqinjë ka ndërruar qasjeReciprociteti me Serbinë eshte dashur te jete ashtu sic e kame lene

duke kush tëzuar përdorimin e emrit ‘Republika e Serbisë’.Ai në një postim në Facebook, ka shkruar se i kundërvihemi me masë reci proke Serbisë, dhe se së fundmi ky vend fqinjë ka ndërruar qasjeReciprociteti me Serbinë eshte dashur te jete ashtu sic e kame leneduke kush tëzuar përdorimin e emrit ‘Republika e Serbisë’.