Albërie Hadërgjonaj: ‘Myslimanët jan pisa dhe kan probleme sek.suale, lypin nga 7 gra a skan ?’


Këngëtarja Albërie Hadërgjonaj ka shtruar një pytje mbi profetin e myslimanëve Muhamed se : “A duket normal një njeri si Muhamedi m’i marrë 7 gra”Në një pjesë të emisionit ajo në bisedë e sipër me nikoqirin ka treguar që e pyet vazhdimisht nanën e saj si të “duket që një njeri si Muhamedi m’i mar 7 gra”, duke alud uar në profetin Muhamed.

Këngëtarja Albërie Hadërgjonaj ka shtruar një pytje mbi profetin e myslimanëve Muhamed se : “A duket normal një njeri si Muhamedi m’i marrë 7 gra”Në një pjesë të emisionit ajo në bisedë e sipër me nikoqirin ka treguar që e pyet vazhdimisht nanën e saj si të “duket që një njeri si Muhamedi m’i mar 7 gra”, duke alud uar në profetin Muhamed.