A do e votonit Vlora Çitakun per Presidente te Kosoves? Po apo Jo?


Publicisti i njohur, Shkëlzen Maliqi konsideron se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) është i do mosdoshëm në të gjitha proceset që ndodhin në Kosovë.

Ai beson se SHBA-ja mund ta vë në dukje rolin e saj edhe në zgje dhjen e presidentit të ri në Kosovë, por edhe në vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai beson se SHBA mund të in sistojë që ta bëjë Vlora Çitakun presidente të Kosovës